מאוורר תקרה עם שלט רחוק

מאוורר תקרה עם שלט רחוק

כיצד להתקין מאוורר תקרה עם שלט רחוק

מאמר זה מפרט כיצד להתקין מאוורר תקרה עם שלט רחוק. תוספת השלט מאפשרת התאמת רמת נוחות ,קלה בחדר. זוהי תכונה מוערכת במיוחד, שכן ניתן לקרר את החדר מכל מקום. השליטה מרחוק במאוורר.מאפשרת חיבור להפעלת המאוורר או הדלקת התאורה שלו

התקנת מאוורר תקרה עם שלט

יש להבין טוב את שלבי ההתקנה הבסיסיים של המאוורר טרם ההתקנה. מתחילים באמצעות פתיחת תכולת האריזה, והתייחסות למדריך ההוראות על מנת להבטיח כי כל החלקים נמצאים. כמו תמיד, יש לשים לב במיוחד להוראות הבטיחות הסטנדרטיות, אשר מרוכזות בעיקר סביב כיבוי המפסק המתאים, טרם תחילת.התקנת יחידת המאוורר

חשוב ביותר גם שהתיבה לשקע המקבעת את המאוורר לתקרה תהיה מהודקת למבנה בגיבוי הולם, בשיטות הרכבה המסוגלות לתמוך במשקל המאוורר. התיבה לשקע בה יש להשתמש היא תיבה שנבנית בבית, ואת.תיבת התקרה יש להרכיב כראוי, שכן היא מיועדת לשמש כמקור תמיכה למאוורר

,יש לבצע את שלבי ההתקנה בהתאם להוראות ההרכבה של חלקי המאוורר, ואת כיווני ההרכבה של השלט בדומה לכל מאוורר תקרה רגיל. ההתמקדות צריכה להיות במיוחד על חיבורי יחידות הקליטה. כשהרכבת.החומרה נמצאת במקומה, יש להכין את חיבורי חוטי האספקה

בהתאם להנחיות הרכבת מאוורר תקרה עם שלט, טרם חיבור כל החלקים למקומם, יש לבדוק .את מיקום המתגים המפעילים את השלט מרחוק, ולהרחיק את תיבת השלט מתיבת המאוורר קיימת אפשרות לשנות את קוד ההפעלה אם מתקינים שני מאווררים או יותר בבית, כך.שהאותות מכל המשדרים לא יפריעו זה לזה

יש לוודא שכל החוטים והחיבורים מותאמים בנוחות, ושהאנטנה מוארכת היטב, ולהתקין את המאוורר. להשלמת ההתקנה יש להיעזר במדריך ההוראות ולקבוע איזה מבין חוטי האספקה .מתחבר לשליטה בשלט הרחוק

האריזה מכילה חוט קרקע חשוף לבן, תיל שחור המדליק את המאוורר או ערכת האור, וחוט אדום. בסך הכול שלושה כבלים המחוברים לתיבת התקרה. המאוורר הנשלט מרחוק צריך חוט אחד המחובר לתיבת התקרה, לשם הפעלה כמתג אב המספק חשמל למקלט בשלט.הרחוק, חיבור זה חיוני להפעלת המאוורר, ודילוג על שלב זה ימנע מהמאוורר לתפקד

מציג את כל 12 התוצאות

×

    מלאו את הפרטים וקבלו שובר הטבה ישירות לנייד